Thiết bị kiểm tra mạch điện ô tô Autel PowerScan PS100

AUTEL POWERSCAN PS100 THIẾT BỊ KIỂM TRA MẠCH ĐIỆN Ô TÔ

autel-powerscan-ps100-1

autel-powerscan-ps100-2

Đặc điểm và tính năng:

 • Màn hình TFT màu 160 x 128 dpi
 • Hoạt động với nguồn 12 – 24V từ bình acquy xe
 • Nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 60oC
 • Kích thước 126 x 46.5 x 35 mm
 • Đo điện áp DC, AC và xác định cực âm, dương.
 • Kiểm tra trở kháng, sự liên tục của dây dẫn
 • Kiểm tra mạch tín hiệu
 • Kích hoạt mass hoặc dương trực tiếp
 • Kiểm tra điểm tiếp xúc mass
 • Xác định điểm ngắn mạch
 • Đèn LED xanh/ đỏ xác định phân cực âm dương

autel-powerscan-ps100-3

autel-powerscan-ps100-4

autel-powerscan-ps100-5

autel-powerscan-ps100-6

autel-powerscan-ps100-7

autel-powerscan-ps100-8

autel-powerscan-ps100-9

autel-powerscan-ps100-10

Tên gọi thông thường: PS100, autel, công cụ kiểm tra mạch điện, bút đo điện, thiết bị đo điện, công cụ kiểm tra hệ thống điện, công cụ kiểm tra mạch điện, PowerScan, thiết bị kiểm tra mạch điện ps100, kiểm tra mạch điện ô tô, thiết bị kiểm tra mạch điện ô tô, công cụ kiểm tra mạch điện ô tô, thiết bị đo điện ô tô, …

Phụ kiện đi kèm:

autel-powerscan-ps100-11

autel-powerscan-ps100-12

autel-powerscan-ps100-13

autel-powerscan-ps100-14

autel-powerscan-ps100-15

autel-powerscan-ps100-16

autel-powerscan-ps100-17

autel-powerscan-ps100-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *